فروش و خرید جاسمی کوین (JASMY)

0.009752 $
---%
کمترین مقدار بیشترین مقدار
0.009752 $ 0.009752 $
قیمت خرید (تومان) ---
قیمت فروش (تومان) ---
معاملات روزانه ---
حجم بازار 899,409,849$
تغییرات روزانه ---
رتبه در بازار 89
ارز در دسترس 49,299,999,677
مقدار کل 50,000,000,000