فروش و خرید بلوزل (BLZ)

0.1036 $
---%
کمترین مقدار بیشترین مقدار
0.1036 $ 0.1036 $
قیمت خرید (تومان) ---
قیمت فروش (تومان) ---
معاملات روزانه ---
حجم بازار 104,656,578$
تغییرات روزانه ---
رتبه در بازار 302
ارز در دسترس 426,454,177
مقدار کل 500,000,000