فروش و خرید بلوزل (BLZ)

0.1036 $
---%
کمترین مقدار بیشترین مقدار
0.1036 $ 0.1036 $
قیمت خرید (تومان) ---
قیمت فروش (تومان) ---
معاملات روزانه ---
حجم بازار 114,954,462$
تغییرات روزانه ---
رتبه در بازار 433
ارز در دسترس 429,420,459
مقدار کل 500,000,000