فروش و خرید تزوس (XTZ)

1.945 $
---%
کمترین مقدار بیشترین مقدار
1.945 $ 1.945 $
قیمت خرید (تومان) ---
قیمت فروش (تومان) ---
معاملات روزانه ---
حجم بازار 797,711,086$
تغییرات روزانه ---
رتبه در بازار 63
ارز در دسترس 961,800,583
مقدار کل 982,787,873