فروش و خرید تزوس (XTZ)

1.945 $
---%
کمترین مقدار بیشترین مقدار
1.945 $ 1.945 $
قیمت خرید (تومان) ---
قیمت فروش (تومان) ---
معاملات روزانه ---
حجم بازار 774,226,025$
تغییرات روزانه ---
رتبه در بازار 90
ارز در دسترس 985,777,503
مقدار کل 1,006,341,912