فروش و خرید بالانسر (BAL)

5.95 $
---%
کمترین مقدار بیشترین مقدار
5.95 $ 5.95 $
قیمت خرید (تومان) ---
قیمت فروش (تومان) ---
معاملات روزانه ---
حجم بازار 196,069,792$
تغییرات روزانه ---
رتبه در بازار 170
ارز در دسترس 53,675,966
مقدار کل 60,361,622