فروش و خرید آردور (ARDR)

0.115 $
---%
کمترین مقدار بیشترین مقدار
0.115 $ 0.115 $
قیمت خرید (تومان) ---
قیمت فروش (تومان) ---
معاملات روزانه ---
حجم بازار 102,028,123$
تغییرات روزانه ---
رتبه در بازار 420
ارز در دسترس 998,999,495
مقدار کل 998,999,495