فروش و خرید سوشی (SUSHI)

1.441 $
---%
کمترین مقدار بیشترین مقدار
1.441 $ 1.441 $
قیمت خرید (تومان) ---
قیمت فروش (تومان) ---
معاملات روزانه ---
حجم بازار 293,625,138$
تغییرات روزانه ---
رتبه در بازار 133
ارز در دسترس 231,951,851
مقدار کل 250,204,042