فروش و خرید Jupiter (JUP)

Jupiter

JUP
0 $
---%
کمترین مقدار بیشترین مقدار
0 $ 0 $
قیمت خرید (تومان) ---
قیمت فروش (تومان) ---
معاملات روزانه ---
حجم بازار 1,098,857,608$
تغییرات روزانه ---
رتبه در بازار 68
ارز در دسترس 1,350,000,000
مقدار کل 10,000,000,000