فروش و خرید پنکیک سواپ (CAKE)

4.493 $
---%
کمترین مقدار بیشترین مقدار
4.493 $ 4.493 $
قیمت خرید (تومان) ---
قیمت فروش (تومان) ---
معاملات روزانه ---
حجم بازار 592,040,571$
تغییرات روزانه ---
رتبه در بازار 63
ارز در دسترس 150,247,950
مقدار کل 350,066,003