فروش و خرید پنکیک سواپ (CAKE)

4.493 $
---%
کمترین مقدار بیشترین مقدار
4.493 $ 4.493 $
قیمت خرید (تومان) ---
قیمت فروش (تومان) ---
معاملات روزانه ---
حجم بازار 801,204,836$
تغییرات روزانه ---
رتبه در بازار 100
ارز در دسترس 269,090,210
مقدار کل 389,686,722