فروش و خرید نولس (NULS)

0.2617 $
---%
کمترین مقدار بیشترین مقدار
0.2617 $ 0.2617 $
قیمت خرید (تومان) ---
قیمت فروش (تومان) ---
معاملات روزانه ---
حجم بازار 28,638,831$
تغییرات روزانه ---
رتبه در بازار 548
ارز در دسترس 101,760,654
مقدار کل 121,209,667