فروش و خرید نولس (NULS)

0.2617 $
---%
کمترین مقدار بیشترین مقدار
0.2617 $ 0.2617 $
قیمت خرید (تومان) ---
قیمت فروش (تومان) ---
معاملات روزانه ---
حجم بازار 67,087,061$
تغییرات روزانه ---
رتبه در بازار 571
ارز در دسترس 108,609,502
مقدار کل 127,642,115