فروش و خرید اواسیس (ROSE)

0.09307 $
---%
کمترین مقدار بیشترین مقدار
0.09307 $ 0.09307 $
قیمت خرید (تومان) ---
قیمت فروش (تومان) ---
معاملات روزانه ---
حجم بازار 591,437,816$
تغییرات روزانه ---
رتبه در بازار 123
ارز در دسترس 6,713,599,876
مقدار کل 10,000,000,000