فروش و خرید کانفلاکس (CFX)

Conflux Network

CFX
0.0596 $
---%
کمترین مقدار بیشترین مقدار
0.0596 $ 0.0596 $
قیمت خرید (تومان) ---
قیمت فروش (تومان) ---
معاملات روزانه ---
حجم بازار 600,009,879$
تغییرات روزانه ---
رتبه در بازار 111
ارز در دسترس 4,137,724,441
مقدار کل 5,012,724,455