فروش و خرید بی سواپ (BSW)

0.3739 $
---%
کمترین مقدار بیشترین مقدار
0.3739 $ 0.3739 $
قیمت خرید (تومان) ---
قیمت فروش (تومان) ---
معاملات روزانه ---
حجم بازار 80,131,347$
تغییرات روزانه ---
رتبه در بازار 315
ارز در دسترس 373,023,661
مقدار کل 434,664,671