فروش و خرید Notcoin (NOT)

Notcoin

NOT
0 $
---%
کمترین مقدار بیشترین مقدار
0 $ 0 $
قیمت خرید (تومان) ---
قیمت فروش (تومان) ---
معاملات روزانه ---
حجم بازار 1,629,941,413$
تغییرات روزانه ---
رتبه در بازار 55
ارز در دسترس 102,491,027,712
مقدار کل 102,491,027,712