فروش و خرید 1000*SATS (Ordinals) (1000SATS)

1000*SATS (Ordinals)

1000SATS
0 $
---%
کمترین مقدار بیشترین مقدار
0 $ 0 $
قیمت خرید (تومان) ---
قیمت فروش (تومان) ---
معاملات روزانه ---
حجم بازار 358,807,054$
تغییرات روزانه ---
رتبه در بازار 158
ارز در دسترس 2,100,000,000,000
مقدار کل 2,100,000,000,000