فروش و خرید بلا پروتکل (BEL)

Bella Protocol

BEL
0.848 $
---%
کمترین مقدار بیشترین مقدار
0.848 $ 0.848 $
قیمت خرید (تومان) ---
قیمت فروش (تومان) ---
معاملات روزانه ---
حجم بازار 38,610,21$
تغییرات روزانه ---
رتبه در بازار 619
ارز در دسترس 65,000,000
مقدار کل 100,000,000