فروش و خرید کوانتوم (QTUM)

4.041 $
---%
کمترین مقدار بیشترین مقدار
4.041 $ 4.041 $
قیمت خرید (تومان) ---
قیمت فروش (تومان) ---
معاملات روزانه ---
حجم بازار 228,266,34$
تغییرات روزانه ---
رتبه در بازار 113
ارز در دسترس 104,426,673
مقدار کل 107,822,406