فروش و خرید ریکوئست نتورک (REQ)

0.1332 $
---%
کمترین مقدار بیشترین مقدار
0.1332 $ 0.1332 $
قیمت خرید (تومان) ---
قیمت فروش (تومان) ---
معاملات روزانه ---
حجم بازار 140,751,822$
تغییرات روزانه ---
رتبه در بازار 381
ارز در دسترس 999,653,403
مقدار کل 999,653,404