فروش و خرید اوریجین توکن (OGN)

0.2165 $
---%
کمترین مقدار بیشترین مقدار
0.2165 $ 0.2165 $
قیمت خرید (تومان) ---
قیمت فروش (تومان) ---
معاملات روزانه ---
حجم بازار 72,275,376$
تغییرات روزانه ---
رتبه در بازار 370
ارز در دسترس 570,478,028
مقدار کل 1,000,000,000