فروش و خرید اوریجین توکن (OGN)

0.2165 $
---%
کمترین مقدار بیشترین مقدار
0.2165 $ 0.2165 $
قیمت خرید (تومان) ---
قیمت فروش (تومان) ---
معاملات روزانه ---
حجم بازار 84,392,232$
تغییرات روزانه ---
رتبه در بازار 465
ارز در دسترس 578,326,116
مقدار کل 1,000,000,000