فروش و خرید استار (ASTR)

0.0517 $
---%
کمترین مقدار بیشترین مقدار
0.0517 $ 0.0517 $
قیمت خرید (تومان) ---
قیمت فروش (تومان) ---
معاملات روزانه ---
حجم بازار 409,015,884$
تغییرات روزانه ---
رتبه در بازار 121
ارز در دسترس 5,394,282,000
مقدار کل 8,301,668,787