فروش و خرید استار (ASTR)

0.0517 $
---%
کمترین مقدار بیشترین مقدار
0.0517 $ 0.0517 $
قیمت خرید (تومان) ---
قیمت فروش (تومان) ---
معاملات روزانه ---
حجم بازار 282,145,979$
تغییرات روزانه ---
رتبه در بازار 130
ارز در دسترس 4,359,524,388
مقدار کل 7,000,000,000