فروش و خرید مارلین (POND)

0.01393 $
---%
کمترین مقدار بیشترین مقدار
0.01393 $ 0.01393 $
قیمت خرید (تومان) ---
قیمت فروش (تومان) ---
معاملات روزانه ---
حجم بازار 168,655,273$
تغییرات روزانه ---
رتبه در بازار 290
ارز در دسترس 8,087,375,977
مقدار کل 8,087,375,977