فروش و خرید سی کی بی (CKB)

0.00484 $
---%
کمترین مقدار بیشترین مقدار
0.00484 $ 0.00484 $
قیمت خرید (تومان) ---
قیمت فروش (تومان) ---
معاملات روزانه ---
حجم بازار 135,294,262$
تغییرات روزانه ---
رتبه در بازار 255
ارز در دسترس 43,053,713,017
مقدار کل 43,727,981,163