فروش و خرید سی کی بی (CKB)

0.00484 $
---%
کمترین مقدار بیشترین مقدار
0.00484 $ 0.00484 $
قیمت خرید (تومان) ---
قیمت فروش (تومان) ---
معاملات روزانه ---
حجم بازار 978,065,19$
تغییرات روزانه ---
رتبه در بازار 83
ارز در دسترس 43,971,871,050
مقدار کل 44,649,876,148