فروش و خرید Ellipsis (EPX)

0.000712 $
---%
کمترین مقدار بیشترین مقدار
0.000712 $ 0.000712 $
قیمت خرید (تومان) ---
قیمت فروش (تومان) ---
معاملات روزانه ---
حجم بازار 14,674,109$
تغییرات روزانه ---
رتبه در بازار 761
ارز در دسترس 69,939,180,912
مقدار کل 132,000,000,000