فروش و خرید لینا (LINA)

0.01114 $
---%
کمترین مقدار بیشترین مقدار
0.01114 $ 0.01114 $
قیمت خرید (تومان) ---
قیمت فروش (تومان) ---
معاملات روزانه ---
حجم بازار 60,772,363$
تغییرات روزانه ---
رتبه در بازار 417
ارز در دسترس 5,868,369,661
مقدار کل 10,000,000,000