فروش و خرید پرومتئوس (PROM)

Prometeus

PROM
0 $
---%
کمترین مقدار بیشترین مقدار
0 $ 0 $
قیمت خرید (تومان) ---
قیمت فروش (تومان) ---
معاملات روزانه ---
حجم بازار 192,516,493$
تغییرات روزانه ---
رتبه در بازار 307
ارز در دسترس 18,250,000
مقدار کل 19,250,000