فروش و خرید فور تیوب (FOR)

0.02338 $
---%
کمترین مقدار بیشترین مقدار
0.02338 $ 0.02338 $
قیمت خرید (تومان) ---
قیمت فروش (تومان) ---
معاملات روزانه ---
حجم بازار 11,967,826$
تغییرات روزانه ---
رتبه در بازار 1028
ارز در دسترس 795,000,000
مقدار کل 1,000,000,000