فروش و خرید اد اکس (ADX)

0.1966 $
---%
کمترین مقدار بیشترین مقدار
0.1966 $ 0.1966 $
قیمت خرید (تومان) ---
قیمت فروش (تومان) ---
معاملات روزانه ---
حجم بازار 18,998,512$
تغییرات روزانه ---
رتبه در بازار 578
ارز در دسترس 142,557,534
مقدار کل 150,000,000