فروش و خرید اینترنت کامپیوتر (ICP)

Internet Computer

ICP
8.3 $
---%
کمترین مقدار بیشترین مقدار
8.3 $ 8.3 $
قیمت خرید (تومان) ---
قیمت فروش (تومان) ---
معاملات روزانه ---
حجم بازار 5,658,864,252$
تغییرات روزانه ---
رتبه در بازار 19
ارز در دسترس 462,684,333
مقدار کل 517,706,290