فروش و خرید اینترنت کامپیوتر (ICP)

Internet Computer

ICP
8.3 $
---%
کمترین مقدار بیشترین مقدار
8.3 $ 8.3 $
قیمت خرید (تومان) ---
قیمت فروش (تومان) ---
معاملات روزانه ---
حجم بازار 1,533,287,886$
تغییرات روزانه ---
رتبه در بازار 41
ارز در دسترس 298,002,786
مقدار کل 497,135,493