فروش و خرید واتون (WTC)

0.2988 $
---%
کمترین مقدار بیشترین مقدار
0.2988 $ 0.2988 $
قیمت خرید (تومان) ---
قیمت فروش (تومان) ---
معاملات روزانه ---
حجم بازار 4,393,129$
تغییرات روزانه ---
رتبه در بازار 1069
ارز در دسترس 88,352,909
مقدار کل 88,352,909