فروش و خرید ویوز (WAVES)

6.106 $
---%
کمترین مقدار بیشترین مقدار
6.106 $ 6.106 $
قیمت خرید (تومان) ---
قیمت فروش (تومان) ---
معاملات روزانه ---
حجم بازار 286,659,321$
تغییرات روزانه ---
رتبه در بازار 248
ارز در دسترس 114,662,194
مقدار کل 114,662,194