فروش و خرید ویوز (WAVES)

6.106 $
---%
کمترین مقدار بیشترین مقدار
6.106 $ 6.106 $
قیمت خرید (تومان) ---
قیمت فروش (تومان) ---
معاملات روزانه ---
حجم بازار 234,199,158$
تغییرات روزانه ---
رتبه در بازار 158
ارز در دسترس 113,154,808
مقدار کل 113,154,808