فروش و خرید ترا ویرچوال (TVK)

0.0569 $
---%
کمترین مقدار بیشترین مقدار
0.0569 $ 0.0569 $
قیمت خرید (تومان) ---
قیمت فروش (تومان) ---
معاملات روزانه ---
حجم بازار 58,734,935$
تغییرات روزانه ---
رتبه در بازار 423
ارز در دسترس 1,193,878,749
مقدار کل 1,200,000,000