فروش و خرید آگور 72 (REP)

8.9 $
---%
کمترین مقدار بیشترین مقدار
8.9 $ 8.9 $
قیمت خرید (تومان) ---
قیمت فروش (تومان) ---
معاملات روزانه ---
حجم بازار 7,271,219$
تغییرات روزانه ---
رتبه در بازار 947
ارز در دسترس 11,000,000
مقدار کل 11,000,000