فروش و خرید نبلیو (NEBL)

0 $
---%
کمترین مقدار بیشترین مقدار
0 $ 0 $
قیمت خرید (تومان) ---
قیمت فروش (تومان) ---
معاملات روزانه ---
حجم بازار 128,267$
تغییرات روزانه ---
رتبه در بازار 2226
ارز در دسترس 20,939,384
مقدار کل 20,939,384