فروش و خرید نبلیو (NEBL)

0 $
---%
کمترین مقدار بیشترین مقدار
0 $ 0 $
قیمت خرید (تومان) ---
قیمت فروش (تومان) ---
معاملات روزانه ---
حجم بازار 1,097,104$
تغییرات روزانه ---
رتبه در بازار 1281
ارز در دسترس 20,774,557
مقدار کل 20,774,557