فروش و خرید نیو بیت شیرز (NBS)

New BitShares

NBS
0.00545 $
---%
کمترین مقدار بیشترین مقدار
0.00545 $ 0.00545 $
قیمت خرید (تومان) ---
قیمت فروش (تومان) ---
معاملات روزانه ---
حجم بازار 425,79$
تغییرات روزانه ---
رتبه در بازار 1911
ارز در دسترس 2,607,670,560
مقدار کل 3,600,000,000