فروش و خرید مولتی چین (MULTI)

5.4 $
---%
کمترین مقدار بیشترین مقدار
5.4 $ 5.4 $
قیمت خرید (تومان) ---
قیمت فروش (تومان) ---
معاملات روزانه ---
حجم بازار 5,123,656$
تغییرات روزانه ---
رتبه در بازار 1395
ارز در دسترس 14,541,094
مقدار کل 100,000,000