فروش و خرید مین فریم (MFT)

0.004743 $
---%
کمترین مقدار بیشترین مقدار
0.004743 $ 0.004743 $
قیمت خرید (تومان) ---
قیمت فروش (تومان) ---
معاملات روزانه ---
حجم بازار $
تغییرات روزانه ---
رتبه در بازار 7070
ارز در دسترس 0
مقدار کل 10,000,000,000