فروش و خرید گیفتو (GTO)

0.02423 $
---%
کمترین مقدار بیشترین مقدار
0.02423 $ 0.02423 $
قیمت خرید (تومان) ---
قیمت فروش (تومان) ---
معاملات روزانه ---
حجم بازار 24,864,953$
تغییرات روزانه ---
رتبه در بازار 538
ارز در دسترس 999,271,532
مقدار کل 1,000,000,000