فروش و خرید دیستریکت (DNT)

0.0545 $
---%
کمترین مقدار بیشترین مقدار
0.0545 $ 0.0545 $
قیمت خرید (تومان) ---
قیمت فروش (تومان) ---
معاملات روزانه ---
حجم بازار 64,494,293$
تغییرات روزانه ---
رتبه در بازار 531
ارز در دسترس 1,000,000,000
مقدار کل 1,000,000,000