فروش و خرید بیت شیرز (BTS)

0.01276 $
---%
کمترین مقدار بیشترین مقدار
0.01276 $ 0.01276 $
قیمت خرید (تومان) ---
قیمت فروش (تومان) ---
معاملات روزانه ---
حجم بازار 8,996,023$
تغییرات روزانه ---
رتبه در بازار 1115
ارز در دسترس 2,995,060,000
مقدار کل 2,995,060,000