فروش و خرید اوتو (AUTO)

333.5 $
---%
کمترین مقدار بیشترین مقدار
333.5 $ 333.5 $
قیمت خرید (تومان) ---
قیمت فروش (تومان) ---
معاملات روزانه ---
حجم بازار 1,404,569$
تغییرات روزانه ---
رتبه در بازار 1367
ارز در دسترس 76,560
مقدار کل 78,173