فروش و خرید آنچور پروتکل (ANC)

Anchor Protocol

ANC
0.11575 $
---%
کمترین مقدار بیشترین مقدار
0.11575 $ 0.11575 $
قیمت خرید (تومان) ---
قیمت فروش (تومان) ---
معاملات روزانه ---
حجم بازار 5,121,209$
تغییرات روزانه ---
رتبه در بازار 1284
ارز در دسترس 350,381,852
مقدار کل 1,000,000,000