آموزش احراز هویت

به منظور جلوگیری از سوء استفاده از حساب و کارت های بانکی و به دلیل بالابردن امنیت دارایی...